Deratizace je proces likvidace krys a jiných hlodavců (potkanů, myší) různými prostředky zejména v obytných prostorech, méně ve volné přírodě. Deratizace se podle použitých prostředků dělí na mechanickou (užívající pasti na myši a podobné technické prostředky), chemickou (užívající jedy, nazývané rodenticidy), případně deratizaci dalšími metodami (rozšíření chorob mezi populaci hlodavců, eventuálně využití jejich přirozených nepřátel, např. koček).

Deratizace se provádí se za účelem ochrany lidského zdraví a zabránění ekonomickým škodám. Pravidelné provádění slouží jako prevence v zajištění objektů proti vnikání hlodavců, znemožnění jejich zahnízdění, odstranění zdrojů potravy a především zabránění vzniku a šíření infekčních nemocí lidí.

V čem spočívá efektivní zásah?

  • určení konkrétního hlodavce (myš, potkan, krysa)
  • zjištění četnosti výskytu populace (monitoring)
  • prevence proti dalšímu vniknutí hlodavců do objektu
  • rozmístění správného počtu konkrétních  deratizačních staniček
  • vložení optimálního množství a druhu nástrahy
  • kontrola úbytku nástrahy a její doplňování
  • závěrečný monitoring, doporučení postupu pro konkrétní objekt